Cartells 50x70 cm

Impressió Digital Cartells 50 x 70 cm

Un dels elements més utilitzats en la comunicació visual per a totes les butxaques.

Beneficis

Un dels beneficis més significatius de realitzar cartells en el format de 50x70 cm resideix en el nombre d’unitats que es poden
realitzar a un cost molt assequible. Les quantitats recomanades s’estimen entre les 25 i les 2000 unitats.
Un altre benefici és òbviament la seva grandària. El format de 50x70 cm s’està convertint en un estàndard en la comunicació
visual. Les seves mesures permeten a dissenyadors i publicista treballar amb un format de full ampli en el qual la creativitat
adquireix una nova dimensió. Es poden afegir més detalls en els dissenys per poder il·lustrar millor el missatge.