Dada variable (1n1)

Una eina molt eficaç per a
campanyes publicitàries.

Beneficis

La impressió digital amb dada variable, també conegut com a
dada dinàmic, és ideal per a la personalització de documents,
targetes identificatives, etiquetes o qualsevol tipus de material
publicitari amb la informació disponible dels destinataris, sense
haver de dissenyar un per un cada un dels documents a imprimir.
La dada variable és una eina molt eficaç en campanyes de
publicitat i comunicació. El fet que el destinatari rebi la publicitat
impresa amb el seu nom, o altres dades referents a ell, i fins i tot
amb la possibilitat de mostrar una imatge, un disseny o una
informació segons els seus gustos i necessitats, fan que aquest
tipus de campanyes publicitàries obtinguin una ràtio de conversió
molt elevat