Impressió blanc i negre

Faci els seus treballs d’impressió en blanc i negre en equips professionals d’impressió digital amb la mateixa qualitat que una impressió en òfset.

Beneficis

Amb els sistemes actuals d’impressió digital en Blanc i Negre es poden produir treballs amb una qualitat superior a molts dels sistemes existents d’impressió òfset tradicionals.
Quan el Color no és un requisit imprescindible, per a imprimir Digital en Blanc i Negre està recomanada per a realitzar treballs que
habitualment es farien en una impremta òfset, però que pel volum reduït d’unitats a realitzar, resulta més ràpid i econòmic efectuar-lo en sistemes digitals .
Els treballs per als quals se sol recomanar la impressió digital en Blanc i Negre són, entre altres: quadernets informatius, guies
d’usuari, manuals d’instruccions, pàgines interiors d’agendes, dossiers per a reunions executives, treballs fi de carrera, tesis
doctorals, revistes escolars, contractes, bitllets, carpetes personalitzades, etc.

Requisits

Per a la impressió digital en blanc i negre cal valorar el tipus de paper on s’imprimiran els treballs. És recomanable imprimir aquests treballs en papers tipus offset, ja que el seu cost és molt més reduït i la qualitat de la impressió presenta una qualitat òptima.

Observacions

Es poden encarregar treballs d’impressió mixtes, és a dir, amb pàgines a color i quadricromia al mateix temps.
Si volem ressaltar els treballs d’impressió en blanc i negre, sempre podrem emprar papers creatius o amb textures, on l’increment de cost està justificat.
Els treballs en blanc i negre no solen necessitar sagnat, de manera que es poden utilitzar papers amb mesures estàndard, el que suposa un estalvi extra.
També es poden combinar 1, 2 o 3 colors bàsics amb un cost inferior a la impressió en quadricromia.