Impressió digital
tinta blanca

Efectes espectaculars sobre
papers foscos, metal·litzats,
sintètics i transparències.

Beneficis

La impressió digital amb tinta blanca produeix un efecte reclam en el consumidor ideal per a treballs comercials o que es vagin a
exposar en llocs concorreguts i punts de venda, aconseguint un alt impacte visual.
Les aplicacions comercials més utilitzades són invitacions, felicitacions, packaging, targetes de visita, fulletons comercials,
impressió sobre papers metal·litzats, etc. La tinta blanca s’utilitza, normalment, sobre papers creatius de color, preferiblement de
tons foscos