Projectes

Vernís digital 3D (UVI)

Etiquetes en bobina

Tinta ultravioleta

Impressió en tinta blanca

Dada variable (1n1)

Encunyats

Enquadernacions

Expositors Roll-up

Plastificats-encapsulats

Tinta rosa florescent

Cartes restaurant

Displays publicitaris